SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Annat | Alla


Nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning

Annat

Projektet ”Vägledning för livet” syftar till utveckling av skolornas SYV-funktioner som är en aktuell och viktig fråga. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och drivs som ett samarbete mellan kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad under perioden april 2017 till och med mars 2019.

Inom ramen för projektet har flera olika kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare inom exempelvis E-vägledning och att motverka könssegregerade studie- och y...

Projektet Vägledning för livet, | 2019-02-08

Framtidsfrågor

Annat

Här finns bifogat bilder på hur Ryds Brunn SiS ungdomshem arbetar med att implementera studie- och yrkesvägledning i undervisningen och med framtidsfrågor.

Ryds Brunn SiS ungdomshem , Älmhults kommun | 2018-10-02

Samlade idéer från Västmanland

Annat

I Västmanland har utbildningen skola & arbetsliv pågått under hösten 2017 - våren 2018 med 38 deltagare från olika gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Västmanland. Under utbildningen har lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare utvecklat undervisningsupplägg alternativt utvecklat en röd tråd genom skolans alla år för området och tagit del av olika verktyg och material att använda i olika åldrar och ämnen. Detta med utgångspunkt i GY 11 samt allmänna råd för studie- och yrkesväglednin...

MDH, Eskilstuna kommun | 2018-06-26

Exempelsamling från Utbildningspaketet skola-arbetsliv

Annat

Exempel från skolor som deltagit i utbildningspaketet skola-arbetsliv 2014-2017. Utgivet av Skolverket 2017.

Skolverket, | 2018-06-14

Dokument (0) och mer information

Föregående