SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Annat | Alla


Tips SNS-play Ny kunskap om flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden

Annat

Medverkande:
Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi och verksam vid SOFI, Stockholms universitet.
Mats Green (M), andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS. Från webbinarium, SNS 200422.

SNSplay, | 2020-05-16

Dokument (0) och mer information

Behovstrappa för valkompetens

Annat

I samband med att vi skrev ihop Ystad Kommuns syvplan, arbetade jag fram en behovstrappa för valkompetens.
Syftet var att det skulle bli tydligt vilka beståndsdelar som behövs för att en individ ska kunna göra väl underbyggda val som handlar om studier och yrken.
Målet är att få ökad insikt, kunskap och medvetenhet kring de olika faktorerna.

Västerportskolan, Ystads kommun | 2020-05-13

Dokument (0) och mer information

Trossen

Annat

Trossen startade läsåret 2011/2012 och är ett lyckat samarbetsprojekt mellan skolan och näringslivet. Ett företag knyts till en skolklass för ett samarbete i klass 7 - 9. Upplägget består av ett lektionsbesök under höstterminen med presentation av företaget samt ett företagsbesök under vårterminen.
Alla årskurs 7-9 klasser har en arbetsplats att samarbete med.

Alla kommunala 7-9 grundskolor i, Gävle kommun | 2020-05-11

Dokument (0) och mer information

Framtidsdagen

Annat

Återkommande en gång om året arrangeras Framtidsdagen på Strömkullegymnasiet. Senast denna hölls hade vi ett trettiotal utställare inom vidareutbildning, kompetensförsörjning och entreprenörskap på plats. Denna dag startar med en Branschdag för elever i årskurs 7 till 9 och avslutades med en Karriärkväll för föräldrar och allmänhet. Hela dagen är en möjlighet för lokala arbetsgivare att visa upp sig för framtida medarbetare samtidigt som eleverna och allmänheten fick insyn i arbetslivet och vår...

Strömkullegymnasiet, Bengtsfors kommun | 2020-01-08

Dokument (0) och mer information

Karriärplan för alla

Annat

En karriärplan enligt Egans modell.

Kvarnskolan, Björkebyskolan, Järfälla kommun | 2019-06-03

Dokument (0) och mer information

Samlade idéer från vuxenutbildningen i Eskilstuna kommun

Annat

Undervisningsupplägg mm framtagna under utbildningspaketet skola och arbetsliv. Utbildningen gavs av Skolverket i samverkan med Mälardalens högskola.

Vuxenutbildningen - Eskilstuna k, Eskilstuna kommun | 2019-05-09

Dokument (0) och mer information

Skola arbetsliv

Annat

Vägledning i både vid och snäv bemärkelse, ett gemensamt utvecklingsarbete för Favi Sundsvalls kommun ( Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad ).

Favi, Sundsvalls kommun | 2019-03-28

Dokument (0) och mer information

Skola arbetsliv utifrån ett holistiskt perspektiv

Annat

Skola arbetsliv - Vuxenutbildningen i Sundsvall bjöd in de två övriga verksamheterna inom förvaltningen, arbetsmarknad och integration, till detta arbete. Grunden är att vi vill arbeta holistiskt med de människor vi möter i hela förvaltningen på grund av att många av dessa har kontakter och beröringspunkter med alla delar för att hitta sin väg till arbete och studier.
Sammanställningen visar vårt arbetssätt gällande studie och yrkesvägledning i vidare bemärkelse från början till slut.

Vuxenutbildningen Sundsvall (För, Sundsvalls kommun | 2019-03-20

Dokument (0) och mer information

Vidare via vux

Annat

Se filmer från tidigare elever om deras fortsatta väg ut i arbetslivet.

Vuxenutbildningscentrum deltog under hösten 2018 i Skolverkets utbildningspaket skola-arbetsliv och vuxnas lärande. Ett av bidragen för att utveckla elevernas valkompetens och se kopplingen mellan studierna och yrkeslivet var att ta fram filmer där tidigare elever berättar om sin väg via vuxenutbildningen till arbetslivet. Samtidigt lanserades hashtag #vidareviavuxastorp.

Vuxenutbildningscentrum Åstorp, Åstorps kommun | 2019-03-18

Dokument (0) och mer information

SYVeränt

Annat

Efter att vi har gjort en genomlysning av verksamheten med fokus på studie- och yrkesvägledning blev nästa steg att identifiera vad det är som faktiskt gör. Det visar sig att vi gör en hel del, men det vi behöver göra att är att systematisera och tydliggöra detta.

Vuxenutbildningen Härnösand, Härnösands kommun | 2019-03-13

Dokument (0) och mer information

Nästa