SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Annat | Alla


Framtidsdagen

Annat

Återkommande en gång om året arrangeras Framtidsdagen på Strömkullegymnasiet. Senast denna hölls hade vi ett trettiotal utställare inom vidareutbildning, kompetensförsörjning och entreprenörskap på plats. Denna dag startar med en Branschdag för elever i årskurs 7 till 9 och avslutades med en Karriärkväll för föräldrar och allmänhet. Hela dagen är en möjlighet för lokala arbetsgivare att visa upp sig för framtida medarbetare samtidigt som eleverna och allmänheten fick insyn i arbetslivet och vår...

Strömkullegymnasiet, Bengtsfors kommun | 2020-01-08

Karriärplan för alla

Annat

En karriärplan enligt Egans modell.

Kvarnskolan, Björkebyskolan, Järfälla kommun | 2019-06-03

Dokument (0) och mer information

Samlade idéer från vuxenutbildningen i Eskilstuna kommun

Annat

Undervisningsupplägg mm framtagna under utbildningspaketet skola och arbetsliv. Utbildningen gavs av Skolverket i samverkan med Mälardalens högskola.

Vuxenutbildningen - Eskilstuna k, Eskilstuna kommun | 2019-05-09

Skola arbetsliv

Annat

Vägledning i både vid och snäv bemärkelse, ett gemensamt utvecklingsarbete för Favi Sundsvalls kommun ( Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad ).

Favi, Sundsvalls kommun | 2019-03-28

Skola arbetsliv utifrån ett holistiskt perspektiv

Annat

Skola arbetsliv - Vuxenutbildningen i Sundsvall bjöd in de två övriga verksamheterna inom förvaltningen, arbetsmarknad och integration, till detta arbete. Grunden är att vi vill arbeta holistiskt med de människor vi möter i hela förvaltningen på grund av att många av dessa har kontakter och beröringspunkter med alla delar för att hitta sin väg till arbete och studier.
Sammanställningen visar vårt arbetssätt gällande studie och yrkesvägledning i vidare bemärkelse från början till slut.

Vuxenutbildningen Sundsvall (För, Sundsvalls kommun | 2019-03-20

Vidare via vux

Annat

Se filmer från tidigare elever om deras fortsatta väg ut i arbetslivet.

Vuxenutbildningscentrum deltog under hösten 2018 i Skolverkets utbildningspaket skola-arbetsliv och vuxnas lärande. Ett av bidragen för att utveckla elevernas valkompetens och se kopplingen mellan studierna och yrkeslivet var att ta fram filmer där tidigare elever berättar om sin väg via vuxenutbildningen till arbetslivet. Samtidigt lanserades hashtag #vidareviavuxastorp.

Vuxenutbildningscentrum Åstorp, Åstorps kommun | 2019-03-18

Dokument (0) och mer information

SYVeränt

Annat

Efter att vi har gjort en genomlysning av verksamheten med fokus på studie- och yrkesvägledning blev nästa steg att identifiera vad det är som faktiskt gör. Det visar sig att vi gör en hel del, men det vi behöver göra att är att systematisera och tydliggöra detta.

Vuxenutbildningen Härnösand, Härnösands kommun | 2019-03-13

Dokument (0) och mer information

Nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning

Annat

Projektet ”Vägledning för livet” syftar till utveckling av skolornas SYV-funktioner som är en aktuell och viktig fråga. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och drivs som ett samarbete mellan kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad under perioden april 2017 till och med mars 2019.

Inom ramen för projektet har flera olika kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare inom exempelvis E-vägledning och att motverka könssegregerade studie- och y...

Projektet Vägledning för livet, | 2019-02-08

Dokument (0) och mer information

Framtidsfrågor

Annat

Här finns bifogat bilder på hur Ryds Brunn SiS ungdomshem arbetar med att implementera studie- och yrkesvägledning i undervisningen och med framtidsfrågor.

Ryds Brunn SiS ungdomshem , Älmhults kommun | 2018-10-02

Dokument (0) och mer information

Samlade idéer från Västmanland

Annat

I Västmanland har utbildningen skola & arbetsliv pågått under hösten 2017 - våren 2018 med 38 deltagare från olika gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Västmanland. Under utbildningen har lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare utvecklat undervisningsupplägg alternativt utvecklat en röd tråd genom skolans alla år för området och tagit del av olika verktyg och material att använda i olika åldrar och ämnen. Detta med utgångspunkt i GY 11 samt allmänna råd för studie- och yrkesväglednin...

MDH, Eskilstuna kommun | 2018-06-26

Dokument (0) och mer information

Nästa