SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Syvplan | Alla


Norrtälje kommunala vuxenutbildning SYV-plan

Syvplan
för Vuxenutbildning

Så här arbetar Norrtälje kommunala vuxenutbildning med skapa en plattform för lärare att utbyta idéer och inspirera varandra kring hur de kan inkludera studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Flera ämnen involveras: Svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, historia samt kurser inom vård- och omsorgsprogrammet.

| 2018-10-01

Årshjulet på SFI Söderort

Syvplan
för Vuxenutbildning

Här beskrivs hur SFI Söderort arbetar för att strukturera upp arbetet för lärare och elever, och tydliggöra hur studie och yrkesvägledning skall implementeras i undervisningen – genom ett årshjul.

| 2018-10-01

Vår jobbmässa

Syvplan
för Vuxenutbildning

Så här har Vuxenutbildningen Sölvesborg-Bromölla arbetat med att skapa möjligheter till kontakt mellan elever och arbetsgivare inom bristyrken i lokalområdet, genom en uppskattad jobbmässa.

| 2018-10-01

SYV-plan på Stora Hammars skola

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Så här arbetar studie- och yrkesvägledaren på Stora Hammars skola med att öka elevers valkompetens inför gymnasievalet och framtiden. Bifogat finna även skolans arbetsplan för att implementera studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

| 2018-10-01

SYV-plan på Nyhamnsskolan

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Detta är Nyhamnsskolans SYV-plan. Planen består av en övergripande kartläggningsdel och en konkret modell för att arbeta med Skola – arbetsliv.

| 2018-10-01

Birgittaskolan SYV-plan

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

Här beskrivs hur Birgittaskolan arbetar med APS, arbetsplatsförlagda studier för att inkludera studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Projektet syftar till att öka elevernas kunskaper om arbetslivet, framförallt för de teoretiska programmen. Efter sin APS får eleverna även presentera sina erfarenheter, så att kunskapen sprids mellan varandra och mellan årskurserna.

| 2018-09-26

Att arbeta aktivt med exempel från arbetslivet

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Så här arbetar Klockarhagsskolan med att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

| 2018-09-26

SYV-plan på Lindboskolan

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Nedan följer en lista på det som Lindboskolan gör idag för att inkludera studie- och yrkesvägledning i undervisningen, följt av det som skolan ser möjligheter i att utveckla.

| 2018-09-26

Career day på Internationella Engelska skolan i Västerås

Syvplan
för Grundskola // årskurs

En dag då Internationella Engelska skolan i Västerås välkomnar arbetslivet och näringslivet in i undervisningen. En spännande och annorlunda dag för både elever och personal, där elever i årskurs 6-9 får träffa representanter från olika yrken. Elever i årskurs 4-5 får varsin ”Skuggdag”.

| 2018-09-26

SYV-plan på Lindeparkens gymnasiesärskola

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

Så här arbetar Lindeparkens gymnasiesärskola med att inkludera studie och yrkesvägledning i undervisningen.

| 2018-09-21

Föregående Nästa