SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Syvplan | Alla


Kartläggning SAMSYV Skolenhet 4 Nösnäsgymnasiet Stenungsund utifrån styrdokument

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

En kartläggning av hur Skolenhet 4 på Nösnäsgymnasiet arbetat med Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar med utgångspunkt i de centrala styrdokumenten.
I kartläggningen redovisas aktiviteter i samverkan med arbetslivet, samverkan mellan skolformer, normkritiskt arbetssätt och övergripande slutsatser .

Stenungsunds kommun | 2019-10-31

Syvplan Björknäsgymnasiet 2018-2019

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

Syvplan framtagen av yrkeslärare, ggä-lärare, rektor och SYV under utbildningen Skola - arbetsliv, ht-18.

Bodens kommun | 2018-12-07

Syvplan särskolan

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

Som en del i utbildningen Syv hela skolans ansvar har vi påbörjat arbetet med en syvplan som gäller hela särskolan. Alla åldrar och alla grupper. Vi eftersträvar en röd tråd och ett samarbete i kring undervisning, studiebesök samt praktik/apl.

Kalix kommun | 2018-11-15

Studie- och yrkesvägledande insatser inom området studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar.

Syvplan
för Grundskola // årskurs

I diskussioner rörande området ”studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar” och syv /studie- och yrkesvägledning integrerat i undervisningen, har vi inom gruppen som gått utbildningspaketet ”Skola och arbetsliv i Norrbotten”, kommit fram till ett det inte ska fokuseras på ytterligare pålagda arbetsuppgifter för undervisande lärare i denna nya arbetsplan: Vad det handlar om är att vi ska sjösätta ett förhållningssätt och arbetssätt där vi, all personal vid skolan, har elevernas framtida väg...

Kalix kommun | 2018-11-15

SYV-plan Komvux Norrköping och Vrinnevipark SFI

Syvplan
för Vuxenutbildning

Så här beskriver flera Studie- och yrkesvägledare på komvux Norrköping hur de planerar att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen och ha detta som hela skolans ansvar.

| 2018-10-02

SYV-plan Ludvika vuxenutbildning

Syvplan
för Vuxenutbildning

Här beskrivs SYV-planen på Ludvika vuxenutbildning.

| 2018-10-01

SYV-plan på Jättestensskolan

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Här beskrivs hur SYV på Jättestensskolan arbetar med att få in studie- och yrkesvägledning på ett enkelt sätt i den vardagliga undervisningen och i skolans årshjul.

| 2018-10-01

SYV-plan på Frillesåsskolan

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Här följer en lista på hur skolan arbetar från årskurs F-9 med att öka elevernas valkompetens och relation till arbetslivet, samt hur skolan planerar för framtiden.

| 2018-10-01

Frillesås

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Här följer en lista på hur skolan arbetar från årskurs F-9 med att öka elevernas valkompetens och relation till arbetslivet, samt hur skolan planerar för framtiden.

| 2018-10-01

SYV-plan på SiS Ungdomshem Sundbo

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Så här vill Sundboskolan stärka eleverna i sin valkompetens, inför sina val i studie- och yrkeslivet efter placering på SiS ungdomshem Sundbo. Skolan är en gundskola och gymnasieskola, med målgruppen Pojkar 16 – 21 år, och ibland även 14-15-åriga skolpliktiga.

| 2018-10-01

Föregående Nästa