SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Syvplan | Alla


Cykel skola arbetsliv SFI

Syvplan
för Vuxenutbildning

Vi har skapat en cykel där man under 12 veckor behandlar olika ämnen kring studier, arbete och arbetsliv i Sverige. ​

När de 12 veckorna är genomförda börjar man om från början. ​

Tanken är att alla elever får del av dessa ämnen även om de byter kurs eller grupp under perioden.​

Melleruds kommun | 2020-02-21

SYV - planer Uddevalla Vuxenutbildning

Syvplan
för Vuxenutbildning

Vi har under projektets tid arbetat med att färdigställa våra SYV-planer. Uddevalla Vuxenutbildning är uppdelad i 4 olika rektorsområde och varje område har sin egen plan som är skapad utifrån varje områdes utbildningar och förutsättningar.

Uddevalla kommun | 2020-02-19

Skola och arbetsliv - Uddevalla Vuxenutbildning RO3 sfi

Syvplan
för Vuxenutbildning

Arbetslagsledare och rektor i RO3 har tillsammans med en studie- och yrkesvägledare gått utbildningen skola och arbetsliv i Skolverkets regi under hösten 2019 och utarbetat en ny syv-plan. Vi har också skapat en gemensam databank där vi samlar tips, råd, verktyg och kontakter för hur vi kontinuerligt kan arbeta med arbetsliv i våra grupper på sfi för att få det till en naturlig del i undervisningen.

Uddevalla kommun | 2020-01-16

Workshops på Fordonsprogrammet

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

Branschfolk kommer hit och berättar om olika yrkesutgångar samt har workshops med eleverna. Mekaniker, bilplåtslagare, lackerare, glasmästare, kundmottagare, reservdelspersonal, motorspecialist, verkstadschef, bilförsäljare, andra tekniska yrken som hissmontör, småmaskinsservice, hyrservicemekaniker mm.
Vi låter eleverna prova alla moment inom verkstaden för att de ska hitta det de passar bäst för. Till exempel svetsning, el, däck, service, motorjobb, bilplåt, plastreparationer, lackering, hydr...

Stenungsunds kommun | 2019-11-29

Skogen runt – ett samarbete mellan skola och arbetsliv på Barn- och fritidsprogrammet

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

Ett pedagogiskt samarbete med de kommunala och enskilda förskolorna i Stenungsunds kommun. Samtliga blivande sexåringar deltar varje år i Skogen runt i Stenungsunds kommun. Barnen går tillsammans med sina pedagoger runt en 2 km lång slinga där barnen deltar i olika pedagogiska stationer som ex. gympa, naturmemory och äventyrspedagogik.

Stenungsunds kommun | 2019-11-19

SAMSYV på Stenungskolan, åk 7-9

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Så här arbetar vi på Stenungskolan åk 7-9 med samverkan skola - arbetsliv lå 2019-2020.

Stenungsunds kommun | 2019-11-15

SYV-plan på Stora Högaskolan

Syvplan
för Grundskola // årskurs

Här följer en lista på vad Stora Högaskolan gör idag för att inkludera studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Stenungsunds kommun | 2019-11-11

Getskärs förskola

Syvplan
för Grundskola // årskurs

På våran förskola arbetar vi med att bredda barnens
förståelse för olika yrkesgrupper och har implementerat
Samsyv i vår utbildning. Att det finns många olika
sammanhang inom "yrkesvärlden", exempelvis hur många
yrken finns för att vi skall kunna köpa vårt bröd i affären?

Vi har valt att prata om yrken utifrån barnens ålder och vad
de kan relatera till. Vidare kommer vi att arbeta med att fördjupa
oss i olika yrkesroller.

I leken har vi "yrkeslådor" där barnen själva kan välja och...

Stenungsunds kommun | 2019-11-08

Dokument (0) och mer information

Kartläggning SAMSYV Skolenhet 4 Nösnäsgymnasiet Stenungsund utifrån styrdokument

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

En kartläggning av hur Skolenhet 4 på Nösnäsgymnasiet arbetat med Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar med utgångspunkt i de centrala styrdokumenten.
I kartläggningen redovisas aktiviteter i samverkan med arbetslivet, samverkan mellan skolformer, normkritiskt arbetssätt och övergripande slutsatser .

Stenungsunds kommun | 2019-10-31

Syvplan Björknäsgymnasiet 2018-2019

Syvplan
för Gymnasieskola // årskurs

Syvplan framtagen av yrkeslärare, ggä-lärare, rektor och SYV under utbildningen Skola - arbetsliv, ht-18.

Bodens kommun | 2018-12-07

Nästa