SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Undervisningsupplägg | Alla


Ordlekar

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 7,8,9

Ordlekar att använda på lektioner inför gymnasieval.

Kvarnskolan, Björkebyskolan, Järfälla kommun | 2019-07-01

Dokument (0) och mer information

Historiska yrken

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 2,3

I detta moment jobba eleverna med historiemedvetenhet och källkritik. De skall välja ett yrke att fokusera på och undersöka hur det förändrats under historien samt hur framtiden ser ut för yrket.
Det finns två vägar in i uppgiften; antingen väljer de ett yrke från 1700-talet och spårar det framåt i tiden, eller så väljer de ett yrke som finns i nutid och spårar det baklänges.

Öckerö Seglande Gymnasieskola, | 2019-05-08

Samverkan Skola-arbetsliv

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

SYV i vid bemärkelse - Särskild utbildning för vuxna - Lärvux Sundsvall
En varierad vägledning kan bredda elevernas kunskaper om sig själva och om yrkes- och utbildningsalternativ. Lärare och studie- och yrkesvägledare har tillsammans skapat en plan för hur vi ska arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Vuxenutbildningen Sundsvall, Sundsvalls kommun | 2019-05-07

Utbildningspaketet Skola - Arbetsliv

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Vi på Vuxenutbildningen i Sundsvall har deltagit i ett projekt från Skolverket i samarbete med Karlstad Universitet. Projektet heter Skola Arbetsliv. Syftet med projektet är enligt Skolverket att förbereda eleverna för hur arbetslivet från skola till arbete ska fungera och hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen som hela skolans ansvar (Skolverket).

Vuxenutbildningen Sundsvall, Sundsvalls kommun | 2019-05-07

SYV-arbete Åk 3

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 3

Beskrivning av arbetsmoment:
* Intervju av en vuxen om dennes arbete (underlag finns bifogat).

* Eleverna fick sedan använda intervjusvaren och skriva en berättande text om yrket.

* Eleverna har fått följa "Drömyrket" från UR Skola och sedan själva fått skriva om sitt eget drömyrke.

* I grupper har eleverna fått diskutera och samtala om olika samhällsfunktioner och värderat de olika samhällsfunktionernas roll i vårt samhälle (kort som användes som underlag finns bifogat).
Frågeställn...

Röda Bergaskolan, Smedjebackens kommun | 2019-04-08

Kunskap är coolt

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3

Syftet med aktiviteten är att få syn på hur vi kan arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Vad skola, Smedjebackens kommun | 2019-04-04

Hagge skolas arbete kring yrken

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3,4,5,6

Vårt deltagande i utbildningspaketet Skola-arbetsliv, ett samarbete mellan Skolverket, Arbetsförmedlingen och Smedjebackens kommun, ledde fram till ett arbetsmaterial kring yrken.
Arbetet utgår från yrken i närområdet och leder vidare till bland annat önskeyrken och framtida yrkesroller. Det finns en klar progression från år till år.

Tanken är att arbetet som börjar i förskoleklass fortlöper med nya inslag varje år för att sedan avslutas i år 6. Då kan eleverna se hur deras insikt kring yrk...

Hagge skola, Smedjebackens kommun | 2019-03-05

PRAO handledning

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8,9

Alla ämnen i skolan kan bidra till uppgifter
inför
under
efter
PRAO

Skolan, Upplands-Bro kommun | 2019-01-08

SYV i undervisningen, Orsaskolan, åk 7

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 7

SYV i undervisningen på Orsaskolan!

På Orsaskolan i Dalarna arbetar vi på ett varierande sätt med valkompetens. Vi är organiserade i arbetslag årskursvis. Vi arbetar tex i 7:an med materialet Choice och Brainy, vi har prao valbart under elevens val och de olika ämnena tar upp frågor kring arbetsliv och utbildning på olika sätt. Vi har sammanställt våra arbetssätt i olika Power Points. Ta gärna del av arbetslags 7:s Power Point!
Se bifogad fil!

Arbetslag 7, HT-18

Orsaskolan, Orsa kommun | 2018-12-10

Skola arbetsliv

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 7,8,9

Vårt bidrag till utbildningen skola arbetsliv

/Bergskolan i Luleå

Bergskolan, Luleå kommun | 2018-11-15

Föregående Nästa