SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Undervisningsupplägg | Alla


Vad jobbar du med? Aktivitet i förskolan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Förskola/förskoleklass: Vi startade med en fråga som låg nära barnens värld genom att fråga vad de tror att de tre personerna på bilderna jobbar med/vad är ett jobb (tre personer som jobbar på vår förskola). Syftet var att vi vill visa på olika möjligheter till val av yrke genom att sen besöka förskolans/skolans olika yrkeskategorier. Vi vill synliggöra att alla kan jobba med vad de vill genom att lyfta det vid besöken samt visa på hur många olika alternativ som finns i barnens närmiljö.

Syf...

Hallernes förskola, Stenungsunds kommun | 2019-12-03

Auskultation i förskola och skola

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 2

Projektet "Auskultation i förskola och skola" är en del av kursen Lärande och utveckling 200p, vilken är en kurs inom programfördjupningen på Samhällsvetenskapsprogrammets beteendevetenskapliga inriktning i år 2. Projekt kopplar samman det studieförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet med olika yrken inom förskola och skola samt skapar samtal och kunskap om utbildningar inom området. Projektet skapar även möjlighet för eleverna att få kunskap om yrkesrollerna och utbildningarnas styrkor samt u...

Nösnäsgymnasiet, Stenungsunds kommun | 2019-12-03

Från klassråd till programmerare

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3

Eleverna i år 2-3 tog på ett klassråd upp att de önskade en leksaksdag, vilket blev startpunkten i vårt arbete om yrken.

På leksaksdagen fick eleverna presenter sin leksak, leka tillsammans och som avslutning medverka i en tankesmedja om vilka yrken som kunde tänkas behövas för att leksaken skulle ta sig ända hem till dem.

Som fortsättning på tankesmedjan forskade eleverna i olika yrken samt besök för år 2-3 på räddningstjänsten. Eleverna i år 3 fick även prova på att vara programmerare,...

Ucklumskolan, Stenungsunds kommun | 2019-11-28

Barns föreställning kring olika yrken

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Vi har gjort en kort aktivitet för att undersöka vilken föreställning barnen har när de gäller olika yrken. Fokus ligger på att se om de skapat en bild av vilket kön som kan arbeta med olika yrken. Vi använder oss av Polis, Doktor och Lärare.

Jörlanda förskola, Stenungsunds kommun | 2019-11-21

Findus arbetsprövar

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Findus är mycket nyfiken av sig och vill gärna veta vad barnens föräldrar gör när barnen är på förskolan. Findus åker med barnen och föräldrarna hem i en påse. Förutom Findus finns en beskrivning på vad som förväntas av föräldrarna och den läses tillsammans med barnen. I påsen finns frågor till föräldrarna som Findus vill ha svar på.

Förskolan Stenungsund, Stenungsunds kommun | 2019-11-19

SYV i förskolan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Hur vi arbetar med SYV i vår utbildning och undervisning på förskolan.

Kristinedals förskola, Stenungsunds kommun | 2019-11-04

Nösnäsgymnasiet Skolenhet 4 - Fem exempel på aktiviteter i samverkan med arbetslivet

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 1,2,3

Fem exempel på aktiviteter kopplade till arbetslivet från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, skolenhet 4.
De exempel som anges är ett större enhetsövergripande digitaliseringsprojekt, arbete med årskurs 8-dagar, UF som gymnasiearbete, internationellt svetscertifikat som gymnasiearbete och samverkan mellan kemiindustri och högskolan på processutbildningen.

Nösnäsgymnasiet Skolenhet 4, Stenungsunds kommun, Stenungsunds kommun | 2019-10-31

Barnems möte med olika yrken

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Barngruppen har fått möta olika yrkeskategorier och lära sig mer kring yrket genom barnens förförståelse och frågor.

Ucklums förskola, Stenungsunds kommun | 2019-10-31

Sälens bästa tv-program

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

• Bakgrund till projektet var att med utgångspunkt i uppdraget med SamSyv skapa en lustfylld undervisning där barnen genom konkreta studiebesök för möjlighet att utforska och utveckla sin kunskap aktivt med oss pedagoger som medforskare. Alla barn är och lär på olika sätt, därav ville vi skapa ett projekt är barnen även fick möjlighet att få uppleva lärande objektet konkret. Att få redovisa sin intervju för de andra barnen på avdelningen att få sätta ord på sina upplevelser gav barnen även möjli...

Nytorpshöjds förskola, Stenungsunds kommun | 2019-10-29

Jörlandaskolans aktivitetsplan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3,4,5,6

Eleverna ska få ökade kunskaper om vilka olika yrken som finns att välja på och hur arbetslivet ser ut och de ska få ökade insikter om sina egna intressen och val de kan göra. De får lära sig att se hur intresse kring något kan kopplas till olika yrken och se så att inte fördomar hindrar dem från att välja ett visst yrke. Detta för att öka elevernas kompetens att göra väl underbyggda val kring framtida utbildning och jobb.

Jörlanda, Stenungsunds kommun | 2019-10-29

Föregående Nästa