SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Undervisningsupplägg | Alla


Studieteknik för gymnasiet

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 1

Upplägg för studieteknik för högskole- resp yrkesprogram på gymnasieskolan, åk1.
Skillnad att läsa på grund- och gymnasieskola.

Furuhedsskolan, Kalix kommun | 2018-11-14

Studie- och yrkesvägledning med beteendeinriktning

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 2

Så här får eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteende arbeta inom kurserna ledarskap och organisation, samt kommunikation för att få mer insikter i arbetslivet. De får till exempel öva sig i kommunikation inför anställningsintervjuer.

Västerviks Gymnasium, Västerviks kommun | 2018-10-24

Fokus på framtid och arbetsliv i år 7-9

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 7,8,9

Här beskrivs hur årskurs 7 till 9 får arbeta med att stärka sin valkompetens. År 7 arbetar i en ämnesöverskridande temavecka, år 8 fokuserar på praktik och år 9 fokuserar på information om gymnasievalet men även ett projekt med lokala företag där eleverna får ta fram en produkt, idé eller metod.

Älmhult skola , | 2018-10-03

Prao och ”pröva-på”

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 9

Detta arbete riktar sig mot elever i år 9 och syftar till att förbereda dem inför det kommande valet till gymnasiet.

Södra skolan – Grundsärskolan, M, | 2018-10-02

Fördjupad företagskontakt, vidgat yrkesspektra och Tema Framtidsdrömmar 2026

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8,9

Så här har Nättrabyskolan arbetat med att få in studie oh yrkesvägledning i undervisningen. Med ökad insikt i det lokala näringslivet, bland annat med en näringslivsmässa, ökad insikt om yrken under samhällslektionerna, samt med en temavecka med fokus på skola- arbetsliv.

Nättrabyskolan, | 2018-10-02

Arbetslivet i Sverige

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Här beskrivs hur Vansbro Vuxenutbildning arbetar för att förbereda sina elever på den svenska arbetsmarknaden och stärka deras valkompetens, inom undervisningen i de olika SFI-klasserna, i matematik och engelska. Dessutom arbetar skolan i ett projekt att förena vårdstudier med SFI-undervisningen.

Vansbro vuxenutbildning , | 2018-10-02

Yrkes-inriktning i svenskundervisningen och Yrkes-SFI

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Här beskrivs hur utbildningen arbetar för att koppla samman svenskundervisning med ökad kunskap om yrken och arbetslivet. Detta sker både i klassrummet, till exempel genom att koppla kapitel i kurslitteraturen till yrken och egenskaper, samt genom praktik i Yrkes-SFI. Här listas även många fler sätt som skolan arbetar med att öka valkompetens och kunskap om yrken i samhället.

Komvux Yrkes SFI, S:t Olofsskola, | 2018-10-02

Heta stolen och Beda coachar

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 1,2,3

Här beskrivs två aktiviteter som eleverna på Beda Hallbergs gymnasium får arbeta med för att stärka sin valkompetens och implementera studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Heta stolen och Beda coachar.

Beda Hallbergs Gymnasium, | 2018-10-02

Temaveckor arbetsliv

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Så här arbetar vuxenutbildningen Leksand Rättvik under två temaveckor med att öka valkompetens och stärka elevernas kunskaper kring- och inför framtida studier och arbetsliv.

Vuxenutbildningen Leksand – Rätt, | 2018-10-01

Mitt SFI

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Så här arbetar Avesta SFI på olika nivåer med att införa studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Utbildningen har arbetat med att strukturera upp en 15 veckors-period av träning inför arbetslivet, samt kring självkännedom och valkompetens.

SFI Avesta, | 2018-10-01

Föregående Nästa