SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Undervisningsupplägg | Alla


Jobb- och utbildningsmässa SFI kurs C

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Vi besökte en Jobb- och utbildningsmässa i Uddevalla med elever från två C-klasser.

Vuxenutbildningen Uddevalla RO3, Uddevalla kommun | 2020-03-05

Lektionstips kring arbete i SFI kurs A

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Att arbeta med tema arbete i SFI kurs A med elever som är litterata på sitt språk.

Uddevalla Vuxenutbildning RO3, Uddevalla kommun | 2020-03-05

Att söka jobb kurs C och D

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Detta häfte används till studieväg 3 (kurs C + D) speciellt i samband med Uddevallas jobb- och utbildningsmässa i mars. I häftet att söka jobb finns det tre steg: att hitta jobb (var), att söka jobb (CV + personligt brev) och arbetsintervju. Det finns exempel och länkar. Vi arbetar med häftet i cirka 4 - 6 dagar under cirka två veckor.

Vuxenutbildningen i Uddevalla RO, Uddevalla kommun | 2020-03-05

Världsmedborgare!

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Samhälle - Världsmedborgare!

Syftet är att i förlängningen ge varje individ en förbättrad valkompetens och bidra till att de får utökad och mer omfattande erfarenhets- och kunskapsbank.

Genomförande kommer att bestå i samtal med barnen om deras erfarenheter och tankar kring yrkesliv. Vi kommer att utöka deras kunskapsbank och omvärldsupplevelse med hjälp av vårdnadshavare, studiebesök och besök av yrkesperson, litteratur och film samt olika genom att söka information på internet. Vid varj...

Brudhammars förskola, Stenungsunds kommun | 2020-02-28

Dokument (0) och mer information

Arbeta med SAMSYV i förskolan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Vi har valt att visa barnen att det finns många olika yrken.

Kyrkenorums Förskola , Stenungsunds kommun | 2020-01-23

Syv på fritids

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3,4

Vi har läst böcker om olika yrken. Vi har pratat om vilka olika yrken som finns därefter fick eleverna måla sitt drömyrke och skriva lite om yrket. Eleverna har presenterat uppgiften muntligt för varandra. Detta projektet avslutades med en utställning av elevernas teckningar.

Sandersdalskolan , Uddevalla kommun | 2019-12-18

Arbetsliv och framtid

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 9

Vi märkte att eleverna inte riktigt förstår vad som väntar dem om något år då de skall ut i arbetslivet och skaffa egen bostad. Därför har vi genomfört temadagar kring detta.

Ållebergsgymnasiet, Falköpings kommun | 2019-12-18

Yrkis på förskolan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Förskola
Arbetet med att genom leken skapa lärmiljöer på förskolan kopplat till Samsyv. Avdelningen har skapat yrkeshörnor för att bjuda in barnen till lek med yrkesinriktning samt en yrkespåse för att involvera föräldrar och närområdet i förskolans arbete. Vi vill genom synliggörandet av olika yrken i tidig ålder skapa förutsättningar för alla barn att utveckla kunskaper kring arbetslivet och göra dem medvetna om att det finns många olika yrken att välja mellan och att de inte ska hindras av...

Kyrkenorums förskola, Stenungsunds kommun | 2019-12-13

Mitt jobb 2039

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 5

Mål kap Lgr 11:
Skolans mål är att varje elev...
- kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
- har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Eleverna får fundera på var de befinner sig om 20 år och vad de arbetar med då. Därefter söker de fakta på olika sätt. De flesta använder Arbetsförmedlingens sida för att ta reda på vilken utbildning som krävs, vilka vanliga arbetsuppgifter man har, var man arbetar och...

Sandersdalsskolan, Uddevalla kommun | 2019-12-10

Yrken i litteratur

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 4

I samband med kommande författarbesök (av Thomas Halling) har eleverna fått arbeta med yrken som kan finnas i litteratur. Under högläsning har eleverna fått uppmärksamma de yrken som nämns i texterna, diskuterat dem, listat dem, valt bland yrkena i förhållande till deras eget intresse samt motiverat sina val.

Detta kopplas till mål ur Lgr 11:
Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden

Samt till det levande arbet...

Sandersdalsskolan, Uddevalla kommun | 2019-12-04

Dokument (0) och mer information

Föregående Nästa