SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Undervisningsupplägg | Alla


Framtidsspaning inför gymnasievalet - film och lärarhandledning

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8,9

Målgrupp:
Elever i begrepp att göra ett val till gymnasiet, pedagoger och studie- och yrkesvägledare

Om materialet:
Framtidsspaning inför gymnasievalet är en film framtagen i samarbete med Arbetsförmedlingen som belyser vikten av att välja utbildning efter intresse och talang. Den betonar även vikten av att ta reda på var jobben finns, vilken utbildning som krävs och vad arbetsgivare efterfrågar. I filmen får man även veta lite om sociala koder på arbetsplatser.

Filmen är finansierad a...

Utbildningskontoret, Forskning o, Norrköpings kommun | 2021-12-14

Dokument (0) och mer information

Lektioner om yrken inom hälso- och sjukvård

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 7,8,9

Västra Götalandsregionen har, i samarbete med lärare och studie- och yrkesvägledare, tagit fram 10 lektioner om att arbeta inom hälso- och sjukvården. Lektionerna är 30-80 minuter och kan användas separat eller kombineras.

I materialet ingår exempelvis ett digitalt yrkestest och fem lättsamma kortfilmer där niondeklassare provar på att jobba i ett sjukhuskök och inom intensivvården, bland annat. I lektionen Vad gör en dietist?, som integrerar flera ämnens kursplaner, får eleverna fundera kri...

Västra Götalandsregionen, | 2021-03-25

Alternativ prao Umeå kommun 2020

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8,9

På grund av rådande situation där PRAO och andra arbetslivsrelaterade insatser har blivit inställda, och vi inte vet hur länge situationen gällande Covid-19 kommer hålla i sig, är det viktigt att tänka utanför boxen för att eleverna ska få tillgodogöra sig de kunskaper de behöver.

Därför har vi studievägledare arbetat fram ett förslag på färdigt koncept som ska tillgodose elevernas behov av arbetslivsorientering. Tanken är att eleverna ska få en tydligare bild av varför PRAO inte blev av och...

Umeås grundskolor, Umeå kommun | 2020-09-23

Alternativ PRAO

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8

Alternativ PRAO
Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg genomförde en alternativ, teoretisk PRAO med anledning av Covid 19 under våren 2020. Flera elever hade förlorat sina PRAO-platser och skolledning och lärare skapade därmed ett program för att genomföra en teoretisk vecka med flera praktiska övningar.

Programmet består av 10 pass under en veckas tid där lärare i olika ämnen involverades. Arbetet blev mycket lyckat och responsen från eleverna och skolans personal har varit mycket positiv. I d...

Stiftelsen Viktor Rydbergs skola, | 2020-06-16

Ersätt eller flytta praon - när samhällsutvecklingen påverkar oss t ex pandemi

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8,9

De arbetslivsorienterande aktiviteterna kan se ut på olika sätt och variera i omfattning. Det viktigaste är att eleverna får kunskaper om arbetslivet och sina egna styrkor och förmågor för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden.

Tänk på att:
- de arbetslivsorienterande aktiviteterna är ett gemensamt ansvar mellan rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare
- eleverna ska få goda kunskaper i vilka yrken som finns, hur man når dit och vad som behövs för att klara av arbetsuppgi...

Skolverket, Solna kommun | 2020-05-16

Dokument (0) och mer information

Framtidsspaning

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8,9

Projektet syftar till att knyta kontakter mellan skola och arbetsliv.
Elever i åk 8 och 9 får arbeta med en arbetsgivare var.

Eleverna följer i princip sina vanliga scheman. På så sätt blir alla lärare involverade och eleverna kan få värdefull inputs från olika ämneslärare under dagen.

Eleverna ska göra en presentation eller marknadsföring av arbetsplatsen som arbetsgivare. Presentationen vänder sig till framtida medarbetare på den arbetsplatsen.
Som grupp ska de försöka ta reda på va...

Västerportskolan, Ystads kommun | 2020-05-14

Dokument (0) och mer information

Uppgifter före praon -Nätverkskarta

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 7,8,9

Denna nätverksinventering är till stor nytta när det är dags att söka både praoplats och arbete.
Prata om hur man använder sig av sitt personliga nätverk, i vilka situationer (som t.ex. vid
sök av prao/praktik och jobb) samt hur man kan använda varandras nätverk.

Västerportskolan, Ystads kommun | 2020-05-14

Dokument (0) och mer information

Uppgifter under praon

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8,9

Eftersom många arbetsplatser har svårt att aktivera eleverna kan det vara bra med
uppgifter som arbetas med under själva praon.
Detta förslag innehåller ett arbetsområde om dagen under en praovecka.

Västerportskolan, Ystads kommun | 2020-05-14

Dokument (0) och mer information

Istället för PRAO

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8,9

När vi var tvungna att ställa in praon på grund av Covid19, gjorde jag ett upplägg med flera förslag på lektionsplaneringar, båda korta och långa.
Syftet är att eleverna ska få ökad arbetslivskunskap.

Västerportskolan, Ystads kommun | 2020-05-13

Dokument (0) och mer information

Yrkesboken åk 8

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 8

Syfte:

Det är dags att börja fundera på vad ni ska söka för program till gymnasiet som ligger till grund för ert framtida yrkesliv. Då är det bra att känna till en del om vad det finns för olika typer av yrken, vad de gör och vilka utbildningar som krävs. Under våren får ni möjlighet att söka branschprao eller sommarjobb och då behöver ni känna till hur man skriver ett personligt brev eller en jobbansökan.

Läroverket, Hudiksvalls kommun | 2020-03-23

Dokument (0) och mer information

Nästa