SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Undervisningsupplägg | Alla


Nösnäsgymnasiet Skolenhet 4 - Fem exempel på aktiviteter i samverkan med arbetslivet

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 1,2,3

Fem exempel på aktiviteter kopplade till arbetslivet från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, skolenhet 4.
De exempel som anges är ett större enhetsövergripande digitaliseringsprojekt, arbete med årskurs 8-dagar, UF som gymnasiearbete, internationellt svetscertifikat som gymnasiearbete och samverkan mellan kemiindustri och högskolan på processutbildningen.

Nösnäsgymnasiet Skolenhet 4, Stenungsunds kommun, Stenungsunds kommun | 2019-10-31

Barnems möte med olika yrken

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Barngruppen har fått möta olika yrkeskategorier och lära sig mer kring yrket genom barnens förförståelse och frågor.

Ucklums förskola, Stenungsunds kommun | 2019-10-31

Sälens bästa tv-program

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

• Bakgrund till projektet var att med utgångspunkt i uppdraget med SamSyv skapa en lustfylld undervisning där barnen genom konkreta studiebesök för möjlighet att utforska och utveckla sin kunskap aktivt med oss pedagoger som medforskare. Alla barn är och lär på olika sätt, därav ville vi skapa ett projekt är barnen även fick möjlighet att få uppleva lärande objektet konkret. Att få redovisa sin intervju för de andra barnen på avdelningen att få sätta ord på sina upplevelser gav barnen även möjli...

Nytorpshöjds förskola, Stenungsunds kommun | 2019-10-29

Jörlandaskolans aktivitetsplan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3,4,5,6

Eleverna ska få ökade kunskaper om vilka olika yrken som finns att välja på och hur arbetslivet ser ut och de ska få ökade insikter om sina egna intressen och val de kan göra. De får lära sig att se hur intresse kring något kan kopplas till olika yrken och se så att inte fördomar hindrar dem från att välja ett visst yrke. Detta för att öka elevernas kompetens att göra väl underbyggda val kring framtida utbildning och jobb.

Jörlanda, Stenungsunds kommun | 2019-10-29

Ordlekar

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 7,8,9

Ordlekar att använda på lektioner inför gymnasieval.

Kvarnskolan, Björkebyskolan, Järfälla kommun | 2019-07-01

Dokument (0) och mer information

Historiska yrken

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 2,3

I detta moment jobba eleverna med historiemedvetenhet och källkritik. De skall välja ett yrke att fokusera på och undersöka hur det förändrats under historien samt hur framtiden ser ut för yrket.
Det finns två vägar in i uppgiften; antingen väljer de ett yrke från 1700-talet och spårar det framåt i tiden, eller så väljer de ett yrke som finns i nutid och spårar det baklänges.

Öckerö Seglande Gymnasieskola, | 2019-05-08

Samverkan Skola-arbetsliv

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

SYV i vid bemärkelse - Särskild utbildning för vuxna - Lärvux Sundsvall
En varierad vägledning kan bredda elevernas kunskaper om sig själva och om yrkes- och utbildningsalternativ. Lärare och studie- och yrkesvägledare har tillsammans skapat en plan för hur vi ska arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Vuxenutbildningen Sundsvall, Sundsvalls kommun | 2019-05-07

Utbildningspaketet Skola - Arbetsliv

Undervisningsupplägg
för Vuxenutbildning

Vi på Vuxenutbildningen i Sundsvall har deltagit i ett projekt från Skolverket i samarbete med Karlstad Universitet. Projektet heter Skola Arbetsliv. Syftet med projektet är enligt Skolverket att förbereda eleverna för hur arbetslivet från skola till arbete ska fungera och hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen som hela skolans ansvar (Skolverket).

Vuxenutbildningen Sundsvall, Sundsvalls kommun | 2019-05-07

SYV-arbete Åk 3

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 3

Beskrivning av arbetsmoment:
* Intervju av en vuxen om dennes arbete (underlag finns bifogat).

* Eleverna fick sedan använda intervjusvaren och skriva en berättande text om yrket.

* Eleverna har fått följa "Drömyrket" från UR Skola och sedan själva fått skriva om sitt eget drömyrke.

* I grupper har eleverna fått diskutera och samtala om olika samhällsfunktioner och värderat de olika samhällsfunktionernas roll i vårt samhälle (kort som användes som underlag finns bifogat).
Frågeställn...

Röda Bergaskolan, Smedjebackens kommun | 2019-04-08

Kunskap är coolt

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3

Syftet med aktiviteten är att få syn på hur vi kan arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Vad skola, Smedjebackens kommun | 2019-04-04

Nästa