SYV är hela skolans ansvar

I syv-spindeln delar skolpersonal med sig av lektionsupplägg och planer för studie- och yrkesvägledning. Det är fritt att använda allt delat material. Har du material som du själv vill dela med dig av ska du registrera konto så att du kan logga in som användare. Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras.

Sökresultat:

Filtrerar på - Undervisningsupplägg | Alla


Arbeta med SAMSYV i förskolan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Vi har valt att visa barnen att det finns många olika yrken.

Kyrkenorums Förskola , Stenungsunds kommun | 2020-01-23

Syv på fritids

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3,4

Vi har läst böcker om olika yrken. Vi har pratat om vilka olika yrken som finns därefter fick eleverna måla sitt drömyrke och skriva lite om yrket. Eleverna har presenterat uppgiften muntligt för varandra. Detta projektet avslutades med en utställning av elevernas teckningar.

Sandersdalskolan , Uddevalla kommun | 2019-12-18

Arbetsliv och framtid

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 9

Vi märkte att eleverna inte riktigt förstår vad som väntar dem om något år då de skall ut i arbetslivet och skaffa egen bostad. Därför har vi genomfört temadagar kring detta.

Ållebergsgymnasiet, Falköpings kommun | 2019-12-18

Yrkis på förskolan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Förskola
Arbetet med att genom leken skapa lärmiljöer på förskolan kopplat till Samsyv. Avdelningen har skapat yrkeshörnor för att bjuda in barnen till lek med yrkesinriktning samt en yrkespåse för att involvera föräldrar och närområdet i förskolans arbete. Vi vill genom synliggörandet av olika yrken i tidig ålder skapa förutsättningar för alla barn att utveckla kunskaper kring arbetslivet och göra dem medvetna om att det finns många olika yrken att välja mellan och att de inte ska hindras av...

Kyrkenorums förskola, Stenungsunds kommun | 2019-12-13

Mitt jobb 2039

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 5

Mål kap Lgr 11:
Skolans mål är att varje elev...
- kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
- har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Eleverna får fundera på var de befinner sig om 20 år och vad de arbetar med då. Därefter söker de fakta på olika sätt. De flesta använder Arbetsförmedlingens sida för att ta reda på vilken utbildning som krävs, vilka vanliga arbetsuppgifter man har, var man arbetar och...

Sandersdalsskolan, Uddevalla kommun | 2019-12-10

Yrken i litteratur

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 4

I samband med kommande författarbesök (av Thomas Halling) har eleverna fått arbeta med yrken som kan finnas i litteratur. Under högläsning har eleverna fått uppmärksamma de yrken som nämns i texterna, diskuterat dem, listat dem, valt bland yrkena i förhållande till deras eget intresse samt motiverat sina val.

Detta kopplas till mål ur Lgr 11:
Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden

Samt till det levande arbet...

Sandersdalsskolan, Uddevalla kommun | 2019-12-04

Dokument (0) och mer information

Vad jobbar du med? Aktivitet i förskolan

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Förskola/förskoleklass: Vi startade med en fråga som låg nära barnens värld genom att fråga vad de tror att de tre personerna på bilderna jobbar med/vad är ett jobb (tre personer som jobbar på vår förskola). Syftet var att vi vill visa på olika möjligheter till val av yrke genom att sen besöka förskolans/skolans olika yrkeskategorier. Vi vill synliggöra att alla kan jobba med vad de vill genom att lyfta det vid besöken samt visa på hur många olika alternativ som finns i barnens närmiljö.

Syf...

Hallernes förskola, Stenungsunds kommun | 2019-12-03

Auskultation i förskola och skola

Undervisningsupplägg
för Gymnasieskola // årskurs 2

Projektet "Auskultation i förskola och skola" är en del av kursen Lärande och utveckling 200p, vilken är en kurs inom programfördjupningen på Samhällsvetenskapsprogrammets beteendevetenskapliga inriktning i år 2. Projekt kopplar samman det studieförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet med olika yrken inom förskola och skola samt skapar samtal och kunskap om utbildningar inom området. Projektet skapar även möjlighet för eleverna att få kunskap om yrkesrollerna och utbildningarnas styrkor samt u...

Nösnäsgymnasiet, Stenungsunds kommun | 2019-12-03

Från klassråd till programmerare

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1,2,3

Eleverna i år 2-3 tog på ett klassråd upp att de önskade en leksaksdag, vilket blev startpunkten i vårt arbete om yrken.

På leksaksdagen fick eleverna presenter sin leksak, leka tillsammans och som avslutning medverka i en tankesmedja om vilka yrken som kunde tänkas behövas för att leksaken skulle ta sig ända hem till dem.

Som fortsättning på tankesmedjan forskade eleverna i olika yrken samt besök för år 2-3 på räddningstjänsten. Eleverna i år 3 fick även prova på att vara programmerare,...

Ucklumskolan, Stenungsunds kommun | 2019-11-28

Barns föreställning kring olika yrken

Undervisningsupplägg
för Grundskola // årskurs 1

Vi har gjort en kort aktivitet för att undersöka vilken föreställning barnen har när de gäller olika yrken. Fokus ligger på att se om de skapat en bild av vilket kön som kan arbeta med olika yrken. Vi använder oss av Polis, Doktor och Lärare.

Jörlanda förskola, Stenungsunds kommun | 2019-11-21

Nästa