SYVeränt

Annat
Skapad 2019-03-13

Ämnen:

Vuxenutbildningen Härnösand
Härnösands kommun

Beskrivning av projektet

Efter att vi har gjort en genomlysning av verksamheten med fokus på studie- och yrkesvägledning blev nästa steg att identifiera vad det är som faktiskt gör. Det visar sig att vi gör en hel del, men det vi behöver göra att är att systematisera och tydliggöra detta.

Ämnesområde


Dokument (1)

Syveränt.docx

Ladda ner