Alternativ prao Umeå kommun 2020

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-09-23

Ämnen: Övrigt, Bild, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk

Grundskola
Årskurs: 8,9

Umeås grundskolor
Umeå kommun

Beskrivning av projektet

På grund av rådande situation där PRAO och andra arbetslivsrelaterade insatser har blivit inställda, och vi inte vet hur länge situationen gällande Covid-19 kommer hålla i sig, är det viktigt att tänka utanför boxen för att eleverna ska få tillgodogöra sig de kunskaper de behöver.

Därför har vi studievägledare arbetat fram ett förslag på färdigt koncept som ska tillgodose elevernas behov av arbetslivsorientering. Tanken är att eleverna ska få en tydligare bild av varför PRAO inte blev av och hur samhället påverkas av Covid-19 samtidigt som eleverna lär sig mer om arbetslivet och får en bredare bild av arbetsmarknaden.

Koncept för veckan

Konceptet går ut på att eleverna arbetar i grupp med att söka information och göra en presentation om ett företag. Eleverna kommer delas in i små grupper (4-5 elever/grupp) och bli tilldelade ett företag att undersöka utifrån det branschval eleverna gjorde inför prao. Därefter samlar eleverna information genom att söka information på internet samt genom att ta kontakt med en representant på företaget. Informationssökandet sker utifrån förutbestämda frågor på teman verksamhet, nutid och framtid. Tillsammans med detta kommer det under veckan att vara lära ledda lektioner som är kopplat till yrken, vem är jag, styrkor & egenskaper.

Ämnesområde

Frågor eleverna ska besvara under veckan:

Hur ser verksamheten ut?
• Vilka yrken finns på arbetsplatsen?
• Vilka arbetsuppgifter jobbar de med?
• Vilka utbildningar är vanliga för de som jobbar där?
• Hur många jobbar på arbetsplatsen?


Hur har Covid-19 påverkat ert företag?
• Har ert arbetssätt förändrats?
• Har ni inlett samarbeten med andra aktörer?
• Hur har er ekonomi påverkats?
• Hur arbetar ni med riktlinjer från folkhälsomyndigheten?
• Hur många jobbar på arbetsplatsen i dagsläget? Om det blivit en förändring, hur kommer det sig? Vilken personal har blivit prioriterad?

Hur ser ni på framtiden?
• Kommer de förändringar ni gjort under rådande omständigheter fortsätta även när situationen lagt sig?


Dokument (9)

Alternativ prao upplägg.docx

Beskrivning Ladda ner

Lektion 1 Arbetslivsvecka.Digital.pdf

Bildspel Ladda ner

Lektion 1 Arbetshäfte.pdf

Ladda ner

Lektion 2 Projektplan.docx.pdf

Ladda ner

Begreppskunskap - ämne Samhällskunskap.pdf

Ladda ner

Egenskapsordlista.docx.pdf

Ladda ner

Inblick i yrken.pdf

Ladda ner

Mina kompetenser & företagshälsovård (onsdagslektion).pdf

Ladda ner

Presentationsteknik - Ämne Bild, Svenska.pdf

Ladda ner