Trossen

Annat
Skapad 2020-05-11

Ämnen:

Alla kommunala 7-9 grundskolor i
Gävle kommun

Beskrivning av projektet

Trossen startade läsåret 2011/2012 och är ett lyckat samarbetsprojekt mellan skolan och näringslivet. Ett företag knyts till en skolklass för ett samarbete i klass 7 - 9. Upplägget består av ett lektionsbesök under höstterminen med presentation av företaget samt ett företagsbesök under vårterminen.
Alla årskurs 7-9 klasser har en arbetsplats att samarbete med.

Ämnesområde


Dokument (1)

TROSSEN FOLDER 2020-2021 + ANMÄLAN.pdf

Bifogar vårt svarskort med information om Trossen samt anmälan. Ladda ner