Framtidsspaning inför gymnasievalet - film och lärarhandledning

Undervisningsupplägg
Skapad 2021-12-14

Ämnen:

Grundskola
Årskurs: 8,9

Utbildningskontoret, Forskning o
Norrköpings kommun

Beskrivning av projektet

Målgrupp:
Elever i begrepp att göra ett val till gymnasiet, pedagoger och studie- och yrkesvägledare

Om materialet:
Framtidsspaning inför gymnasievalet är en film framtagen i samarbete med Arbetsförmedlingen som belyser vikten av att välja utbildning efter intresse och talang. Den betonar även vikten av att ta reda på var jobben finns, vilken utbildning som krävs och vad arbetsgivare efterfrågar. I filmen får man även veta lite om sociala koder på arbetsplatser.

Filmen är finansierad av Europeiska socialfonden i projekt #Vägled, som genomförts under åren 2020 och 2021 i samarbete mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun, med Region Uppsala som projektägare.

Till filmen finns en lärarhandledning med en mängd övningar kopplade till filmen.

Inom projektet har det även tagits fram en variant på ovanstående film, riktad mot elevernas vårdnadshavare, att användas vid föräldramöten och andra informationskvällar inför gymnasievalet.

Syftet med Framtidsspaning inför gymnasievalet är att
• Öka elevers och vårdnadshavares kunskaper om utbildning genom att slå hål på myter om gymnasieprogram samt öka kunskapen om yrkesprogram
• Öka elevers och vårdnadshavares kunskaper om arbetsmarknaden

Målet är att filmen och övningarna ska:
• informera och väcka intresse hos elever för framtida studier och yrken.

Ämnesområde

Undervisning i arbetsmarknadskunskap.
Övningar i tillhörande lärarhandledning kan kopplas till flera ämnen, bland annat svenska.


Dokument (1)

Lärarhandledning Framtidsspaning komplett.pdf

Ladda ner