Auskultation i förskola och skola

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-12-03

Ämnen: Övrigt, Samhällskunskap

Gymnasieskola
Årskurs: 2

Nösnäsgymnasiet
Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

Projektet "Auskultation i förskola och skola" är en del av kursen Lärande och utveckling 200p, vilken är en kurs inom programfördjupningen på Samhällsvetenskapsprogrammets beteendevetenskapliga inriktning i år 2. Projekt kopplar samman det studieförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet med olika yrken inom förskola och skola samt skapar samtal och kunskap om utbildningar inom området. Projektet skapar även möjlighet för eleverna att få kunskap om yrkesrollerna och utbildningarnas styrkor samt utmaningar vilka de sedan delar i tvärgrupper i klassrummet.

Ämnesområde


Dokument (1)

Auskultation i förskola och skola.pdf

Ladda ner