Barnems möte med olika yrken

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-10-31

Ämnen:

Grundskola
Årskurs: 1

Ucklums förskola
Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

Barngruppen har fått möta olika yrkeskategorier och lära sig mer kring yrket genom barnens förförståelse och frågor.

Ämnesområde


Dokument (1)

Rapport SAMSYV.docx

Ladda ner