Skola arbetsliv utifrån ett holistiskt perspektiv

Annat
Skapad 2019-03-20

Ämnen:

Vuxenutbildningen Sundsvall (För
Sundsvalls kommun

Beskrivning av projektet

Skola arbetsliv - Vuxenutbildningen i Sundsvall bjöd in de två övriga verksamheterna inom förvaltningen, arbetsmarknad och integration, till detta arbete. Grunden är att vi vill arbeta holistiskt med de människor vi möter i hela förvaltningen på grund av att många av dessa har kontakter och beröringspunkter med alla delar för att hitta sin väg till arbete och studier.
Sammanställningen visar vårt arbetssätt gällande studie och yrkesvägledning i vidare bemärkelse från början till slut.

Ämnesområde


Dokument (3)

En deltagarresa v 2.pdf

Holistisk sammanställning av förvaltningens gemensamma och fördjupade studie och yrkesvägledning. Ladda ner

Erfarenhetsutbyte 2 (3).docx

Ladda ner

Integration.docx

Ladda ner