Getskärs förskola

Syvplan
Skapad 2019-11-08

Ämnen:

Grundskola

Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

På våran förskola arbetar vi med att bredda barnens
förståelse för olika yrkesgrupper och har implementerat
Samsyv i vår utbildning. Att det finns många olika
sammanhang inom "yrkesvärlden", exempelvis hur många
yrken finns för att vi skall kunna köpa vårt bröd i affären?

Vi har valt att prata om yrken utifrån barnens ålder och vad
de kan relatera till. Vidare kommer vi att arbeta med att fördjupa
oss i olika yrkesroller.

I leken har vi "yrkeslådor" där barnen själva kan välja och ha
samspel och rollek ur egna val.

Under vilan har vi haft högläsning alt. lyssnat på Ugglo
om yrken, med efterföljande samtal.

På vår egna förskola har vi varit på studiebesök i köket.
Vi fick baka vårat egna bröd till lunchen och se vilka som
arbetade där och vad de gjorde.

Vi har varit på jobbspaning och besökt arbetsplatser.
Då hade vi två frågor med oss;
- Vad gör ni här?
- Kan både killar och tjejer jobba här?

Lpfö18

MÅL
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;

Inspirera och utmana barnen att bredda sina
förmågor och intressen på ett sätt som går
utöver könsstereotypa val

Främja barnens förmåga att vara delaktiga
och utöva inflytande över sin utbildning

Ämnesområde


Dokument (9)

D8E950C6-32C9-4360-862E-06A630E6811C.jpeg

Ladda ner

C4F797A1-844E-4198-A52E-DBFDEE83A91E.jpeg

Ladda ner

CBBE506A-87BB-441F-8038-ECECB9E34B56.jpeg

Ladda ner

584F7CCA-54B1-4612-B2B1-2915C88AEAE7.jpeg

Ladda ner

55466053-9BA6-4830-991C-7BC87F12E38F.jpeg

Ladda ner

63B44C29-1F07-43DC-B358-787D9B23311E.jpeg

Ladda ner

C74BF623-6EE5-4035-894A-16FDF0931BF0.jpeg

Ladda ner

BDF1A48C-F9FD-40F9-83E6-0BF35F12924F.jpeg

Ladda ner

B07FCC83-39CE-4E76-BFD8-F7443825F9A3.jpeg

Ladda ner