Mitt jobb 2039

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-12-10

Ämnen: Svenska, Svenska som andraspråk

Grundskola
Årskurs: 5

Sandersdalsskolan
Uddevalla kommun

Beskrivning av projektet

Mål kap Lgr 11:
Skolans mål är att varje elev...
- kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
- har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Eleverna får fundera på var de befinner sig om 20 år och vad de arbetar med då. Därefter söker de fakta på olika sätt. De flesta använder Arbetsförmedlingens sida för att ta reda på vilken utbildning som krävs, vilka vanliga arbetsuppgifter man har, var man arbetar och hur goda möjligheter det finns att få arbete om man söker nu. De flesta vill också gärna veta vilken lön de kan förvänta sig.

Eleverna gör en presentation av sitt yrke på en A4-sida, som vi sätter upp så att alla kan ta del av kamraternas arbete.

Ämnesområde

Vi har arbetat inom ämnet svenska. Eleverna går i åk 5, men arbetet fungerar lika bra i andra årskurser beroende på vilka källor man använder.