Hagge skolas arbete kring yrken

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-03-05

Ämnen:

Grundskola
Årskurs: 1,2,3,4,5,6

Hagge skola
Smedjebackens kommun

Beskrivning av projektet

Vårt deltagande i utbildningspaketet Skola-arbetsliv, ett samarbete mellan Skolverket, Arbetsförmedlingen och Smedjebackens kommun, ledde fram till ett arbetsmaterial kring yrken.
Arbetet utgår från yrken i närområdet och leder vidare till bland annat önskeyrken och framtida yrkesroller. Det finns en klar progression från år till år.

Tanken är att arbetet som börjar i förskoleklass fortlöper med nya inslag varje år för att sedan avslutas i år 6. Då kan eleverna se hur deras insikt kring yrken och välgrundade val har utvecklats genom åren. Har de hållit fast vid drömyrket genom åren eller har det ändrats? Vad beror det på i sådana fall? Då har eleverna en god grund gällande yrkeskunskaper och välgrundade val som de tar med sig till högstadiet för att utveckla än mer där.

Eleverna får prova på många aktiviteter under arbetets gång som; charader, måla, skriva , berätta, förklara, intervjua, se på filmer och redovisa på olika sätt.
Vi har haft avsatta tider varje vecka för kollegialt samarbete under processen att utveckla materialet. Det är något vi vill rekommendera. Arbetet kommer att följas upp och utvärderas i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi som personal har blivit bättre på att ta tillfällen i akt när det handlar om syv-uppslag och ett tydligt exempel att vi personal har fått på oss syv-glasögonen mer nu är att vi tar vara på att vår skola byter värmesystem från olja till bergvärme. Elever i år 6 får ta reda på fakta och diskutera de olika uppvärmningsalternativen.

Ämnesområde

Temat tangerar många ämnesområden men svenska och samhällskunskap dominerar.


Dokument (1)

SYV- Hela häftet.docx

Ett arbetsmaterial från förskoleklass till år 6. Ladda ner