Skola och arbetsliv - Uddevalla Vuxenutbildning RO3 sfi

Syvplan
Skapad 2020-01-16

Ämnen:

Vuxenutbildning

Uddevalla kommun

Beskrivning av projektet

Arbetslagsledare och rektor i RO3 har tillsammans med en studie- och yrkesvägledare gått utbildningen skola och arbetsliv i Skolverkets regi under hösten 2019 och utarbetat en ny syv-plan. Vi har också skapat en gemensam databank där vi samlar tips, råd, verktyg och kontakter för hur vi kontinuerligt kan arbeta med arbetsliv i våra grupper på sfi för att få det till en naturlig del i undervisningen.

Ämnesområde


Dokument (1)

Syvplan RO3.pdf

Syv-plan RO3 Ladda ner