Vad jobbar du med? Aktivitet i förskolan

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-12-03

Ämnen: Övrigt

Grundskola
Årskurs: 1

Hallernes förskola
Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

Förskola/förskoleklass: Vi startade med en fråga som låg nära barnens värld genom att fråga vad de tror att de tre personerna på bilderna jobbar med/vad är ett jobb (tre personer som jobbar på vår förskola). Syftet var att vi vill visa på olika möjligheter till val av yrke genom att sen besöka förskolans/skolans olika yrkeskategorier. Vi vill synliggöra att alla kan jobba med vad de vill genom att lyfta det vid besöken samt visa på hur många olika alternativ som finns i barnens närmiljö.

Syftet är att föra en kritisk blick mot könsroller och genus. Lika förutsättningar för alla. Yrken följer normer som samhället skapat och dessa vill vi synliggöra. Medvetandegöra olika yrken och samtidigt ge möjligheten att prova på. Yrken blir omedvetet en form av könsfråga och status.

Ämnesområde

Aktiviteten ger barnen på förskolan en djupare förståelse vad ett arbete innebär. Genom denna aktivitet ges barnen möjlighet att välja till, och välja bort olika yrkeskategorier redan vid tidig ålder.


Dokument (1)

Vad jobbar du med Hallernas förskola.pdf

Ladda ner