Sälens bästa tv-program

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-10-29

Ämnen: Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Svenska, Teknik, Övrigt

Grundskola
Årskurs: 1

Nytorpshöjds förskola
Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

• Bakgrund till projektet var att med utgångspunkt i uppdraget med SamSyv skapa en lustfylld undervisning där barnen genom konkreta studiebesök för möjlighet att utforska och utveckla sin kunskap aktivt med oss pedagoger som medforskare. Alla barn är och lär på olika sätt, därav ville vi skapa ett projekt är barnen även fick möjlighet att få uppleva lärande objektet konkret. Att få redovisa sin intervju för de andra barnen på avdelningen att få sätta ord på sina upplevelser gav barnen även möjlighet att utveckla sin reflektionsförmåga.
• Syftet med projektet var att låta barnen få konkreta upplevelser av olika arbetsplatser samt att genom egna frågor få möjlighet att utveckla sin kunskap och förståelse.
• Målet med projektet är att barnen ska utveckla sina kunskaper om olika yrken och vad man kan arbeta med samt synliggöra eventuella normer och begränsningar.

Ämnesområde

Projektet innefattade följande ämnen; språk och kommunikation, digitala verktyg, demokrati/ barns inflytande/ delaktighet, musik och dans, skapande och samhällskunskap/ kunskap om sin närmiljö.


Dokument (1)

Sälens bästa Tv-prpgram SamSyv kopia.docx

Ladda ner