Uppgifter under praon

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-05-14

Ämnen: Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap

Grundskola
Årskurs: 8,9

Västerportskolan
Ystads kommun

Beskrivning av projektet

Eftersom många arbetsplatser har svårt att aktivera eleverna kan det vara bra med
uppgifter som arbetas med under själva praon.
Detta förslag innehåller ett arbetsområde om dagen under en praovecka.

Ämnesområde

Se länken för kopplingar till Läroplanen.
Planeringen syftar mot Svenska och Samhällskunskap.