Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning

Syvplan
Skapad 2020-05-11

Ämnen:

Grundskola

Gävle kommun

Beskrivning av projektet

En huvudmannaplan för samtliga skolformer i Gävle kommun.
Men åtta utvärderingsbara indikatorer:
• Varje skolenhet har en handlingsplan för studie- och yrkesvägledning.
• Varje förskoleområde har en representant som ingår i en grupp med ansvar för syv-frågor
• Varje rektorsområde inom grundskolan har en ”syv-grupp” med pedagogrepresentanter
från de olika skolorna.
• Alla yrkesprogram inom gymnasieskolan har programråd
• Varje skolenhet beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete (stratsys) arbetet kring studie- och
yrkesvägledning.
• Antalet genomförda aktiviteter mellan skola, arbetsliv och andra skolformer ökar.
• Antalet barn, unga och vuxna som upplever att skolåren gett dem en bra förberedelse inför
vidare studier och arbetsliv.
• Omval och studieavbrott minskar.

Ämnesområde


Dokument (1)

Huvudmannaplan Studie- och yrkesvägledning(267004) (0)_TMP.pdf

Ladda ner