Nösnäsgymnasiet Skolenhet 4 - Fem exempel på aktiviteter i samverkan med arbetslivet

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-10-31

Ämnen: Teknik, Övrigt, Samhällskunskap, Kemi

Gymnasieskola
Årskurs: 1,2,3

Nösnäsgymnasiet Skolenhet 4
Stenungsunds kommun, Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

Fem exempel på aktiviteter kopplade till arbetslivet från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, skolenhet 4.
De exempel som anges är ett större enhetsövergripande digitaliseringsprojekt, arbete med årskurs 8-dagar, UF som gymnasiearbete, internationellt svetscertifikat som gymnasiearbete och samverkan mellan kemiindustri och högskolan på processutbildningen.

Ämnesområde

Fem exempel på ämnes- och kursövergripande aktiviteter som relaterar till arbetslivet

Exempel 1: Projekt digitalisering - ett samverkansprojekt kring olika aspekter av digitalisering mellan 15 ämnen
Exempel 2: Årskurs 8-dagar - elever från gymnasiet guidar elever från grundskolans årskurs 8 mellan olika stationer där eleverna testar teknik.
Exempel 3: UF som gymnasiearbete - En del av den röda tekniktråden från årskurs 1 till årskurs 4
Exempel 4: Internationellt svetscertifikat som gymnasiearbete
Exempel 5: Samarbete på Industriprogrammet mellan skolan, kemiindustrin och högskolan.


Dokument (1)

Exempel på aktiviteter och upplägg.pdf

Ladda ner