Historiska yrken

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-05-08

Ämnen: Historia

Gymnasieskola
Årskurs: 2,3

Öckerö Seglande Gymnasieskola

Beskrivning av projektet

I detta moment jobba eleverna med historiemedvetenhet och källkritik. De skall välja ett yrke att fokusera på och undersöka hur det förändrats under historien samt hur framtiden ser ut för yrket.
Det finns två vägar in i uppgiften; antingen väljer de ett yrke från 1700-talet och spårar det framåt i tiden, eller så väljer de ett yrke som finns i nutid och spårar det baklänges.

Ämnesområde


Dokument (2)

Historiska yrken uppgift.doc

Historiska Yrken uppgift Ladda ner

1700-talsyrken.doc

Lista på 1700-tals yrken Ladda ner