Samlade idéer från Västmanland

Annat
Skapad 2018-06-26

Ämnen:

MDH
Eskilstuna kommun

Beskrivning av projektet

I Västmanland har utbildningen skola & arbetsliv pågått under hösten 2017 - våren 2018 med 38 deltagare från olika gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Västmanland. Under utbildningen har lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare utvecklat undervisningsupplägg alternativt utvecklat en röd tråd genom skolans alla år för området och tagit del av olika verktyg och material att använda i olika åldrar och ämnen. Detta med utgångspunkt i GY 11 samt allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. Arbetsförmedlingen,
Skolverket, Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola har förberett och utvecklat innehållet i utbildningen. Sammanställt och publicerat av Mälardalens högskola maj 2018.

Ämnesområde


Dokument (1)

Skola och arbetsliv höst 2018 MAJ 31 Mälardalen.pdf

Ladda ner