Jobb- och utbildningsmässa SFI kurs C

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-03-05

Ämnen: Svenska som andraspråk

Vuxenutbildning
Årskurs:

Vuxenutbildningen Uddevalla RO3
Uddevalla kommun

Beskrivning av projektet

Vi besökte en Jobb- och utbildningsmässa i Uddevalla med elever från två C-klasser.

Ämnesområde

Besök på Jobb- och utvecklingsmässan

Under vecka 9 besökte sfi-elever Jobb- och utbildningsmässan i Uddevalla. Vi arbetade med temat under vecka 9 och 10. Sammanlagt användes ungefär 3 lektioner till lektionsupplägget.

Förarbetet bestod exempelvis av att repetera vanliga fraser relaterade till arbete samt frågor som eleverna själva kunde ställa till utställarna på mässan.

Under besöket fick eleverna uppgifter att utföra. Eleverna skulle exempelvis välja ut en monter/utställare som de fann extra intressant. Där skulle eleverna ställa ett antal frågor. Efter samtalet i montern skulle eleverna försöka sammanfatta vad som sades.

Efterarbetet utgick från elevernas upplevelser samt bilder och material som elever och lärare fått med sig från mässan.