Ersätt eller flytta praon - när samhällsutvecklingen påverkar oss t ex pandemi

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-05-16

Ämnen:

Grundskola
Årskurs: 8,9

Skolverket
Solna kommun

Beskrivning av projektet

De arbetslivsorienterande aktiviteterna kan se ut på olika sätt och variera i omfattning. Det viktigaste är att eleverna får kunskaper om arbetslivet och sina egna styrkor och förmågor för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden.

Tänk på att:
- de arbetslivsorienterande aktiviteterna är ett gemensamt ansvar mellan rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare
- eleverna ska få goda kunskaper i vilka yrken som finns, hur man når dit och vad som behövs för att klara av arbetsuppgifter och arbetslivet
- eleverna ska få möjlighet att bli medvetna om sina egna intressen, drömmar och förmågor samt relatera dessa till ett framtida yrkesliv
- visa på sambandet mellan skolans ämnen och arbetslivet för att skapa meningsfullhet och motivation.

Worldskills Sweden har tillsammans med Skolverket skapat temapaket om arbetsliv och prao.

Ämnesområde