Istället för PRAO

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-05-13

Ämnen:

Grundskola
Årskurs: 8,9

Västerportskolan
Ystads kommun

Beskrivning av projektet

När vi var tvungna att ställa in praon på grund av Covid19, gjorde jag ett upplägg med flera förslag på lektionsplaneringar, båda korta och långa.
Syftet är att eleverna ska få ökad arbetslivskunskap.

Ämnesområde

Lektionsplaneringarna kan användas i alla ämnen.


Dokument (1)

Istället för PRAO.pdf

Dokumentet innehåller flera lektionsförslag. Klicka runt på text och bilder för att få inspiration. Ladda ner