Alternativ PRAO

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-06-16

Ämnen: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Samhällskunskap, Svenska

Grundskola
Årskurs: 8

Stiftelsen Viktor Rydbergs skola

Beskrivning av projektet

Alternativ PRAO
Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg genomförde en alternativ, teoretisk PRAO med anledning av Covid 19 under våren 2020. Flera elever hade förlorat sina PRAO-platser och skolledning och lärare skapade därmed ett program för att genomföra en teoretisk vecka med flera praktiska övningar.

Programmet består av 10 pass under en veckas tid där lärare i olika ämnen involverades. Arbetet blev mycket lyckat och responsen från eleverna och skolans personal har varit mycket positiv. I det bifogade dokumentet finns en beskrivning av skolans alternativa PRAO.

Eleverna går i årskurs 8. I årskurs 9, våren 2021, ska eleverna genomföra ytterligare en vecka PRAO.

Ämnesområde

Det centrala innehåll som berördes var:
Bild
● Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Hem- och konsumentkunskap
● Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Idrott och hälsa
● Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Samhällskunskap
● Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
● Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
● Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
● Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Svenska
● Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
● Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
● Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
● Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.


Dokument (1)

Alternativ PRAO.docx

I dokumentet finns ett schema över en alternativ PRAO-vecka. Ladda ner