Framtidsdagen

Annat
Skapad 2020-01-08

Ämnen:

Strömkullegymnasiet
Bengtsfors kommun

Beskrivning av projektet

Återkommande en gång om året arrangeras Framtidsdagen på Strömkullegymnasiet. Senast denna hölls hade vi ett trettiotal utställare inom vidareutbildning, kompetensförsörjning och entreprenörskap på plats. Denna dag startar med en Branschdag för elever i årskurs 7 till 9 och avslutades med en Karriärkväll för föräldrar och allmänhet. Hela dagen är en möjlighet för lokala arbetsgivare att visa upp sig för framtida medarbetare samtidigt som eleverna och allmänheten fick insyn i arbetslivet och vår lokala arbetsmarknad.

I och med denna utbildning Skola & arbetsliv ser vi möjligheten att koppla dagen tydligare till styrdokument och läroplan som berör Studie och yrkesvägledning.

Vi har som mål att öka anställningsbarhet, behörighet och meritvärde. Därmed vill vi koppla dagen ytterligare för våra elever. Detta eftersom dagen tidigare varit i huvudsak för årskurs 7-9. Vi ser en vinst med att knyta kontakter mellan skola och lokala entreprenörer och branscher, för skolans del men också för våra elever. Vår plan inför kommande Framtidsdag är att inkludera pedagoger ytterligare i detta arbete så att dagen känns mer relevant för kollegor samt elever.

Framtidsdagen har olika syften. För Strömkullegymnasiets elever vill vi synliggöra de lokala branscherna och motverka könsstereotypa yrkesval. För årskurs 7-9 vill vi vägleda till väl underbyggda och smarta val inför framtiden samt marknadsföra skolan.

Ämnesområde


Dokument (1)

Skola arbetsliv.pdf

Ladda ner