Jörlandaskolans aktivitetsplan

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-10-29

Ämnen: Bild, Engelska, Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk, Matematik

Grundskola
Årskurs: 1,2,3,4,5,6

Jörlanda
Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

Eleverna ska få ökade kunskaper om vilka olika yrken som finns att välja på och hur arbetslivet ser ut och de ska få ökade insikter om sina egna intressen och val de kan göra. De får lära sig att se hur intresse kring något kan kopplas till olika yrken och se så att inte fördomar hindrar dem från att välja ett visst yrke. Detta för att öka elevernas kompetens att göra väl underbyggda val kring framtida utbildning och jobb.

Ämnesområde

År 1 - Tema: Yrken → Via fadderverksamhet med åk 4.
År 2 - Yrken kopplade till olika yrkesgrupper.
Besök på brandstationen (Åk 2)
År 3 - Bondgården (Åk 2-3) - Förslag: Skriva faktatext om djur, bonde, getter, veterinär
År 4 - Tema: Yrken (Åk 4) → Via fadderverksamhet med åk 1.
År 5 - Besöka brandstationen. Grupparbete, skriva faktatext.
År 6 - Prao 2 dagar under vårterminen. Intervju och presentation av arbetsplats.


Dokument (1)

Plan för samverkan skola arbetsliv.pdf

Ladda ner