Lektioner om yrken inom hälso- och sjukvård

Undervisningsupplägg
Skapad 2021-03-25

Ämnen: Biologi, Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Matematik, Samhällskunskap

Grundskola
Årskurs: 7,8,9

Västra Götalandsregionen

Beskrivning av projektet

Västra Götalandsregionen har, i samarbete med lärare och studie- och yrkesvägledare, tagit fram 10 lektioner om att arbeta inom hälso- och sjukvården. Lektionerna är 30-80 minuter och kan användas separat eller kombineras.

I materialet ingår exempelvis ett digitalt yrkestest och fem lättsamma kortfilmer där niondeklassare provar på att jobba i ett sjukhuskök och inom intensivvården, bland annat. I lektionen Vad gör en dietist?, som integrerar flera ämnens kursplaner, får eleverna fundera kring kost och näringsämnen och samtidigt prova på dietistyrket. I lektionen Sjukhusdialog på engelska får de spela sjukvårdspersonals och patienters roller. Till lektionen Egenskaper och yrken finns färgglada kort med egenskaper, som eleverna kan använda för att reflektera kring sig själva och vilka yrken som kan passa dem.

Kompletta lektionsupplägg finns att ladda ner so pdf längst ner på varje lektionssida. Elevuppgifterna, facit mm. finns även som separata filer att dela med eleverna.

Ämnesområde

Materialet kan användas inom studie- och yrkesvägledning eller som inslag i undervisningen i de ämnen som respektive övning är kopplad till (t.ex. samhällskunskap, biologi, matematik, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt engelska).