Yrken i litteratur

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-12-04

Ämnen: Svenska

Grundskola
Årskurs: 4

Sandersdalsskolan
Uddevalla kommun

Beskrivning av projektet

I samband med kommande författarbesök (av Thomas Halling) har eleverna fått arbeta med yrken som kan finnas i litteratur. Under högläsning har eleverna fått uppmärksamma de yrken som nämns i texterna, diskuterat dem, listat dem, valt bland yrkena i förhållande till deras eget intresse samt motiverat sina val.

Detta kopplas till mål ur Lgr 11:
Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden

Samt till det levande arbetet med skolans nya SYV-plan;
Att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kommunikativa och sociala förmågor samt skapa nyfikenhet kring framtida yrken.

Ämnesområde

Ett projekt som kan användas i svenskämnet såväl som andra. Passar för mellanstadiet men kan tillämpas för andra årskurser genom att välja lämplig litteratur.


Dokument (0)