Yrkis på förskolan

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-12-13

Ämnen:

Grundskola
Årskurs: 1

Kyrkenorums förskola
Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

Förskola
Arbetet med att genom leken skapa lärmiljöer på förskolan kopplat till Samsyv. Avdelningen har skapat yrkeshörnor för att bjuda in barnen till lek med yrkesinriktning samt en yrkespåse för att involvera föräldrar och närområdet i förskolans arbete. Vi vill genom synliggörandet av olika yrken i tidig ålder skapa förutsättningar för alla barn att utveckla kunskaper kring arbetslivet och göra dem medvetna om att det finns många olika yrken att välja mellan och att de inte ska hindras av traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa barnets framtid.

Ämnesområde

Genom att arbeta ämnesöverskridande med yrken i fokus i tidig ålder kan vi fördjupa och inspirera barnets kunskaper om vad ett arbete och yrke kan vara.


Dokument (1)

Yrkispåförskolan.docx

Ladda ner