Uppgifter före praon -Nätverkskarta

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-05-14

Ämnen: Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap

Grundskola
Årskurs: 7,8,9

Västerportskolan
Ystads kommun

Beskrivning av projektet

Denna nätverksinventering är till stor nytta när det är dags att söka både praoplats och arbete.
Prata om hur man använder sig av sitt personliga nätverk, i vilka situationer (som t.ex. vid
sök av prao/praktik och jobb) samt hur man kan använda varandras nätverk.

Ämnesområde

Se länk för planering och kopplingar till läroplanen.