Syvplan särskolan

Syvplan
Skapad 2018-11-15

Ämnen:

Gymnasieskola

Kalix kommun

Beskrivning av projektet

Som en del i utbildningen Syv hela skolans ansvar har vi påbörjat arbetet med en syvplan som gäller hela särskolan. Alla åldrar och alla grupper. Vi eftersträvar en röd tråd och ett samarbete i kring undervisning, studiebesök samt praktik/apl.

Ämnesområde


Dokument (1)

Särskolan Kalix redovisning syvprojektet.pdf

Beskriver hur arbetet mot att ta fram en syvplan gått till. Ladda ner