Framtidsspaning

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-05-14

Ämnen: Bild, Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap, Teknik, Samhällskunskap, Kemi, Matematik, Moderna Språk, Slöjd, Svenska, Svenska som andraspråk, Musik

Grundskola
Årskurs: 8,9

Västerportskolan
Ystads kommun

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att knyta kontakter mellan skola och arbetsliv.
Elever i åk 8 och 9 får arbeta med en arbetsgivare var.

Eleverna följer i princip sina vanliga scheman. På så sätt blir alla lärare involverade och eleverna kan få värdefull inputs från olika ämneslärare under dagen.

Eleverna ska göra en presentation eller marknadsföring av arbetsplatsen som arbetsgivare. Presentationen vänder sig till framtida medarbetare på den arbetsplatsen.
Som grupp ska de försöka ta reda på vad arbetsgivaren vill att de ska förmedla.
Presentationen kan vara t.ex. en folder, en film, en affisch, en fil från ett presentationsprogram som tex. Prezi, Google presentationer.
Eleverna ska tänka efter vilken slags presentation som passar bäst ihop med den arbetsplats de har fått tilldelade.

När alla presentationer är inskickade kommer varje företag att att utse en vinnande grupp.
Ledord som företagen kommer göra sina bedömningar utifrån; Entreprenöriellt, kreativt, modernt, nytänkande, intresseväckande, genomtänkt, noga förberett.

Ämnesområde

Projektet är ämnesövergripande.


Dokument (1)

Framtidsspaning.pdf

Dokumentet innehåller lärarhandledning, koppling till läroplan, schema, elevinstruktioner och planeringsmall. Ladda ner