Findus arbetsprövar

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-11-19

Ämnen:

Grundskola
Årskurs: 1

Förskolan Stenungsund
Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

Findus är mycket nyfiken av sig och vill gärna veta vad barnens föräldrar gör när barnen är på förskolan. Findus åker med barnen och föräldrarna hem i en påse. Förutom Findus finns en beskrivning på vad som förväntas av föräldrarna och den läses tillsammans med barnen. I påsen finns frågor till föräldrarna som Findus vill ha svar på.

Ämnesområde

Findus arbetsprövar är ett projekt som är i startgropen på en avdelning på Bergsvägens förskola som ligger i Stenungsunds kommun. På avdelningen går 21 stycken barn i åldrar 3-5. Detta projekt kommer fortgå över en lång tid och kommer innefatta ämnen som exempelvis digitala verktyg, skapande, värdegrund, språk och kommunikation och demokratiska aspekter som delaktighet och inflytande. Exempel från förskolan om hur förskolan eller förskoleklassen kan arbeta med att utforska yrken och arbete.


Dokument (3)

Frågor om arbeten Findus.pdf

Ladda ner

Findus arbetsprövar.pdf

Ladda ner

Findus till vårdnadshavare Samsyv.pdf

Ladda ner