Kartläggning SAMSYV Skolenhet 4 Nösnäsgymnasiet Stenungsund utifrån styrdokument

Syvplan
Skapad 2019-10-31

Ämnen:

Gymnasieskola

Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

En kartläggning av hur Skolenhet 4 på Nösnäsgymnasiet arbetat med Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar med utgångspunkt i de centrala styrdokumenten.
I kartläggningen redovisas aktiviteter i samverkan med arbetslivet, samverkan mellan skolformer, normkritiskt arbetssätt och övergripande slutsatser .

Ämnesområde


Dokument (3)

Nösnäsgymnasiet Skolenhet 4 Samverkan med arbetslivet Kartläggning utifrån styrdokumenten.pdf

I denna kartläggning redovisas hur Skolenhet 4 på Nösnäsgymnasiet arbetat med arbetslivsorienterade aktiviteter i förhållande till skolans styrdokument. Ladda ner

Samsyv Årlig aktivitetsplan Enhet 4 19-20.pdf

I denna kartläggning ges en schematisk bild i excel-format av hur Skolenhet 4 på Nösnäsgymnasiet arbetat med arbetslivsorienterade aktiviteter. Ladda ner

Exempel på aktiviteter och upplägg.pdf

I detta dokument redovisas fem exempel från Skolenhet 4 på Nösnäsgymnasiet på arbetslivsorienterade aktiviteter. Aktiviteterna beskrivs utifrån syfte och målgrupp, genomförande samt vilka resurser som krävs. Beskrivningen av varje aktivitet avslutas med tips till läsaren. Ladda ner