Samverkan Skola-arbetsliv

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-05-07

Ämnen:

Vuxenutbildning
Årskurs:

Vuxenutbildningen Sundsvall
Sundsvalls kommun

Beskrivning av projektet

SYV i vid bemärkelse - Särskild utbildning för vuxna - Lärvux Sundsvall
En varierad vägledning kan bredda elevernas kunskaper om sig själva och om yrkes- och utbildningsalternativ. Lärare och studie- och yrkesvägledare har tillsammans skapat en plan för hur vi ska arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Ämnesområde

Särskild utbildning för vuxna.


Dokument (1)

Röda tråden LvxSundsvall.docx

Ladda ner