Studie- och yrkesvägledande insatser inom området studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar.

Syvplan
Skapad 2018-11-15

Ämnen:

Grundskola

Kalix kommun

Beskrivning av projektet

I diskussioner rörande området ”studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar” och syv /studie- och yrkesvägledning integrerat i undervisningen, har vi inom gruppen som gått utbildningspaketet ”Skola och arbetsliv i Norrbotten”, kommit fram till ett det inte ska fokuseras på ytterligare pålagda arbetsuppgifter för undervisande lärare i denna nya arbetsplan: Vad det handlar om är att vi ska sjösätta ett förhållningssätt och arbetssätt där vi, all personal vid skolan, har elevernas framtida vägar med dess olika val, samt det kommande arbetslivet, med oss i ett tankesätt som genomsyrar all undervisning vid skolan. Sa/tidigt är det viktigt med tydliggjorda punkter i en arbetsplan inom området, för att kunna säkerställa uppdraget – både att det blir gjort men även med tydlighet i innehåll samt som stöd i arbetet.

Ämnesområde


Dokument (1)

MANHEMSSKOLANsyv.pdf

Ladda ner