Kunskap är coolt

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-04-04

Ämnen: Engelska, Samhällskunskap, Matematik, Teknik, Svenska, Bild

Grundskola
Årskurs: 1,2,3

Vad skola
Smedjebackens kommun

Beskrivning av projektet

Syftet med aktiviteten är att få syn på hur vi kan arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Ämnesområde

Under föregående läsår genomförde vi en temadag med namnet ”Kunskap är coolt”. Under denna dag fick eleverna prova på analog och digital programmering. Vi bestämde oss för att använda, den redan för detta läsår inplanerade temadagen, ”Kunskap är coolt” som aktivitet för uppstarten för vårt arbete med studie och yrkesvägledning i undervisningen. Vi såg stora möjligheter att inkludera SYV i denna temadag. På våra temadagar arbetar vi oftast i stationsform. Vi lärare delar upp oss på bästa sätt utifrån intresse och kompetens. Vi valde våra temastationer med tanke på att vi ville lyfta elevernas intresse och motivation för framtiden. Vad är deras drömyrke? Kan ni gissa yrkena? Behövs digital kompetens i framtiden? Varför behöver ni behärska världsspråket engelska? Utifrån dessa funderingar valde vi ut fyra stationer med olika aktiviteter.


Dokument (1)

SYV Vad skola.docx

I dokumentet får du en mer detaljerad bild av hur temadagen planerades och dess innehåll samt vilken effekt aktiviteten gav. Du får även ta del av våra tankar kring det systematiska kvalitetsarbetet när det gäller studie och yrkesvägledning i undervisningen i skolåren f-3. Ladda ner