Lektionstips kring arbete i SFI kurs A

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-03-05

Ämnen: Svenska som andraspråk

Vuxenutbildning
Årskurs:

Uddevalla Vuxenutbildning RO3
Uddevalla kommun

Beskrivning av projektet

Att arbeta med tema arbete i SFI kurs A med elever som är litterata på sitt språk.

Ämnesområde

1. Vi har läst och pratat om den lättlästa novellen ”Fredagsfika” (Nivå 1) av Pernilla Gren Edvardsson och Ylva Gripner. Boken ingår i en serie lättlästa noveller inom sfi:s domäner: skola, jobb, familj och fritid. Fokus i den här boken ligger på sociala koder, till exempel att man förväntas ta med sig fika när det är ens tur och hur det brukar gå till kring det.

2. Eleverna har fått jobba i www.hejsvenska.se med området/appen ”Yrke” för att utöka sitt ordförråd inom området yrken.

3. Man kan även tänka på att låta eleverna berätta vad de jobbade med/vad de gjorde i hemlandet, samt om de studerar eller arbetar i Sverige vid muntlig och skriftlig produktion när eleverna berättar/skriver om sig själva.