SYV i undervisningen, Orsaskolan, åk 7

Undervisningsupplägg
Skapad 2018-12-10

Ämnen: Engelska, Biologi, Fysik, Matematik, Moderna Språk, Musik, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska

Grundskola
Årskurs: 7

Orsaskolan
Orsa kommun

Beskrivning av projektet

SYV i undervisningen på Orsaskolan!

På Orsaskolan i Dalarna arbetar vi på ett varierande sätt med valkompetens. Vi är organiserade i arbetslag årskursvis. Vi arbetar tex i 7:an med materialet Choice och Brainy, vi har prao valbart under elevens val och de olika ämnena tar upp frågor kring arbetsliv och utbildning på olika sätt. Vi har sammanställt våra arbetssätt i olika Power Points. Ta gärna del av arbetslags 7:s Power Point!
Se bifogad fil!

Arbetslag 7, HT-18

Ämnesområde

Ta del av vår bifogade power point för mer information!


Dokument (1)

Valkompetens. pptx.pdf

Ladda ner