Behovstrappa för valkompetens

Annat
Skapad 2020-05-13

Ämnen:

Västerportskolan
Ystads kommun

Beskrivning av projektet

I samband med att vi skrev ihop Ystad Kommuns syvplan, arbetade jag fram en behovstrappa för valkompetens.
Syftet var att det skulle bli tydligt vilka beståndsdelar som behövs för att en individ ska kunna göra väl underbyggda val som handlar om studier och yrken.
Målet är att få ökad insikt, kunskap och medvetenhet kring de olika faktorerna.

Ämnesområde


Dokument (1)

Behovstrappa valkompetens.pdf

Ladda ner